วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

มาเล่น crossword กันมั้ย??>>> งานวิทยบริการและห้องสมุด ขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา ตลอดจน ครูอาจารย์ มาร่วมกัน เล่น เกมครอสเวิร์ด (Cross Word) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านศัพท์ภาษาอังกฤษ และเพลิดเพลิน สนุกสนานกันด้วยมารู้จักกติกาการเล่นครอสเวิร์ดกันเถอะ
โดย ชมรมครอสเวิร์ด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุปกรณ์การเล่น
- ชุดกระดานครอสเวิร์ด (กระดาน + แป้นวางตัวอักษร + ถุงตัวเบี้ย) 1 ชุด
- พจนานุกรมครอสเวิร์ด 1 เล่ม

เวลาในการแข่งขัน
1) ใช้ Chess clock หรือ Stop watch จับเลาการแข่งขันโดยผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะมีเวลาคนละ 22 นาที ถ้าผู้เล่นฝ่ายใดใช้เวลาเกินกว่านี้ ให้ผู้เล่นคนนั้นจะต้องโดนหักแต้มที่จากเกมนั้นออก โดยคิดจากจำนวนนาทีที่เกิน นาทีละ 10 คะแนน และเศษของนาทีปัดขึ้นเป็น 1 นาที

2) เมื่อถึงเวลาการแข่งขันรอบแรก ผู้ร่วมการแข่งขันต้องพร้อม ณ ตำแหน่งที่แข่งขัน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ขาดไปหมดสิทธิ์ในการแข่งขัน แต่ถ้าผู้แข่งขันขาดในรอบต่อไปจะถือว่าผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ชนะและจะได้คะแนน 100 คะแนน

3) เมื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันมาทำการแข่งขันสายกว่าเวลาที่กำหนด นาฬิกาจับเวลาจะเดินไปเรื่อยๆและเมื่อผู้เข้าแข่งขันมาถึงจะต้องเล่น ณ เวลาที่ปรากฏนั้น

หมายเหตุ กฎและกติกาในข้อ 2.2 และ 2.3 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของผู้จัดการแข่งขัน

การเริ่มต้น
1) ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเล่นให้พร้อม ตรวจนับจำนวนอักษรให้ครบ 100 ตัวและตั้งเวลา 22 นาทีของนาฬิกาจับเวลา

2) ผู้เล่นจะต้องจับตัวอักษรในถุงขึ้นมาคนละ 1 ตัว เพื่อดูว่าผู้ใดจะได้เป็นผู้ที่ได้เริ่มเล่นก่อน โดยมีหลัก คือ เรียงตามตัวอักษร ตั้งแต่ ตัวว่าง (Blank) A - Z โดยที่ผู้เล่นที่ได้เล่นก่อนจะเป็นฝ่ายจับตัวอักษรก่อน

3) ผู้เล่นจับตัวอักษรขึ้นมาคนละ 7 ตัว โดยที่ผู้เล่นที่ได้เล่นก่อน จะเป็นฝ่ายจับตัวอักษรก่อน

4) การจับตัวอักษร จะต้องจับให้อยู่ในระดับสายตา และเมื่อจับตัวอักษรขึ้นมาแล้วจะต้องวางไว้บนโต๊ะก่อน เพื่อตรวจดูว่าจับตัวขึ้นมาครบหรือจับเกินหรือไม่ ถ้าเกินจะต้องให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจับตัวอักษรที่เกินออก

วิธีการเล่น
1) ผู้เล่นคนแรกจะต้องผสมตัวอักษรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปให้เป็นคำในภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องปรากฏอยู่ใน The Standard Dictionary for Crossword Game (Third Edition) ลงบนกระดานในแนวนอนหรือแนวตั้งโดยมีอักษรตัวใดตัวหนึ่งของคำทับอยู่บนดาวกลางกระดานและคำที่ลงในครั้งแรกนี้จะได้คะแนนเป็น 2 เท่า

2) หลังจากที่ผู้เล่นคนแรกได้ลงตัวอักษรไปแล้ว ผู้เล่นต้องหยิบตัวอักษรในถุงขึ้นมาแทนตัวอักษรที่ใช้ไปในจำนวนที่เท่ากัน โดยต้องวางไว้บนโต๊ะก่อนเช่นกัน จากนั้นผู้เล่นอีกคนสามารถนำเอาคำที่ตัวเองผสมได้ลงเล่นบนกระดาน โดยให้มีตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว่าสัมผัสคำที่มีอยู่ในกระดาน และการเล่นจะดำเนินต่อไปเช่นนี้จนสิ้นสุดเกม

3) การสิ้นสุดเกมในแต่ละครั้งที่ลงคำบนกระดานจะเกิดขึ้นเมื่อ
1. ลงคำบนกระดาน
2. ขานคะแนนของคำที่ลงในรอบนั้น
3. กดเวลาเริ่มของคู่แข่งขัน
4. จดคะแนนและขานแต้มสะสม
5. คอยคู่แข่งขัน ยืนยันคะแนน
6. จับตัวอักษรขึ้นมาใหม่
Bonus for Bingo
ในกรณีที่ผู้เล่นสามารถลงตัวอักษรที่ตนมีอยู่ทั้งหมด 7 ตัวในครั้งเดียว ผู้เล่นจะได้คะแนนพิเศษอีก 50 คะแนน นอกเหนือจากคะแนนปกติที่ได้จากการลงคำนั้น

การขอเปลี่ยนตัวอักษร
ในกรณีที่ผู้เล่นไม่ประสงค์จะลงคำ เมื่อถึงรอบของตัวเองก็สามารถบอกผ่านการเล่นของตัวเองได้ โดยผู้เล่นสามารถใช้สิทธิ์ขอเปลี่ยนตัว (โดยที่ตัวอักษรในถุงจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 7 ตัว) ตามแต่ที่ตนต้องการคือตั้งแต่ 1-7 ตัว ถ้าตัวอักษรมีน้อยกว่า 7 ตัว สิทธิ์ขอเปลี่ยนตัวก็จะหมดไป

การขอ Challenge
1) ในกรณีที่ผู้เล่นสงสัยว่าคำที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามลงมานั้นไม่มีในพจนานุกรม ตนเองมีสิทธิ์ขอ Challenge ได้และการขอ Challenge จะต้องคอยให้คู่แข่งขันฝ่ายตรงข้ามขานคะแนนที่ลงและกดเวลาเริ่มเสียก่อน

2) ในกรณีที่ผู้เล่นกำลังจะพิจารณาว่าจะขอ Challenge หรือไม่ ผู้เล่นจะต้องบอก Hold หรือคำอื่นที่มีความหมายนี้ เพื่อที่จะได้ไม่ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจับตัวอักษรขึ้นมาใหม่ออกจากถุง การขานคำว่า Hold นี้จะขานได้หลังจากผู้เล่นฝ่ายต้องข้ามได้เริ่มกดเวลา

3) หลังจากได้ยินคำว่า Hold ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะต้องคอยเวลา 1 นาที ถึงจะจับตัวอักษรจากถุงได้แต่ต้องวางไว้อยู่บนโต๊ะแยกต่างหากจากตัวอักษรบนแป้นวางตัวอักษร ผู้เล่นที่ขอ Challenge จะใช้เวลานานเท่าใดก็ได้ในการพิจารณาขอ Challenge

4) ถ้าผู้เล่นพิจารณาตัดสินใจขอ Challenge นาฬิกาจับเวลาจะหยุดทั้ง 2 ฝ่าย คำที่จะ Challenge จะต้องบันทึกลงในกระดาษเพื่อให้กรรมการตัดสินพิจารณา เมื่อตัดสินใจ Challenge ไปแล้วจะถอนการขอ Challenge นั้นคืนไม่ได้

5) ถ้าผู้เล่นพิจารณาว่าไม่ขอ Challenge ผู้เล่นจะต้องคอยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทำการจับตัวอักษรในถุงหรือบนโต๊ะวางบนแป้นวางตัวอักษรให้หมดเสียก่อน ถึงจะเริ่มการแข่งขันต่อไปได้

6) ในกรณีที่มีคำหนึ่งในคำที่ขอ Challenge ไม่มีในพจนานุกรม การ Challenge จะมีผล ผู้แข่งขันทั้งคู่จะทราบแต่ผลของการ Challenge เท่านั้นแต่คำที่มีหรือไม่มีในพจนานุกรมนั้นจะไม่แจ้งให้ทราบ

7) ผลของการขอ Challenge ของผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
- ถ้าคำนั้นมีในพจนานุกรม ผู้ที่ขอ Challenge จะเสียสิทธิ์ในการเล่น 1 ตาและผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะได้เล่นอีก 1 ตา
- ในกรณีที่คำนั้นไม่มีในพจนานุกรม ผู้ที่ลงคำๆนั้นจะต้องยกตัวอักษรที่ตนเล่นในครั้งนั้นขึ้นทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าไม่ได้ลงเล่นนั่นเอง คะแนนที่ได้คือ 0 คะแนนและต้องเสียสิทธิ์การเล่นให้แก่ผู้ที่ขอ Challenge

8) กรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินอย่างเด็ดขาดของคำที่ขอ Challenge ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ขอดูคำจากพจนานุกรม

การสิ้นสุดเกม
1) เกมจะสิ้นสุดเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งใช้ตัวอักษรของตนที่มีอยู่หมด (หลังจากที่ตัวอักษรในถุงหมดแล้ว)

2) ในขณะเดียวกัน ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะยังมีตัวอักษรเหลืออยู่ให้รวมคะแนนของตัวอักษรแล้วคูณด้วย 2 นำไปบวกให้กับผู้เล่นที่เป็นคนลงตัวอักษรหมดก่อน ยกเว้นตัวว่าง จะไม่คิดคะแนนติดลบ

3) ในกรณีที่ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายบอกผ่านครบ 3 ครั้งติดต่อกัน (คะแนนเป็น 0 ฝ่ายละ 3 ครั้งติดต่อกัน) เกมการแข่งขันจะสิ้นสุดลง การนับคะแนนติดลบทำโดยเอาคะแนนของตัวอักษรที่เหลืออยู่ลบออกจากคะแนนของตนเองในขณะที่คะแนนของตัวว่างจะไม่นำไปลบคะแนน


เซียนครอสเวิร์ด วิทยาลัยการอาชีพเบตง


ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ^^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงฮิต

~ ~ w e l c o m e to R's L i f e ~ )) ))